Witamy

Od dnia 22 maja 2017 r. będzie możliwe logowanie się na stronie rekrutacji do klas pierwszych (www.torun.e-omikron.pl) i wybór klas i szkół.
Wniosek w formie papierowej należy zanieść do dnia 19 czerwca (poniedziałek) do godz. 15:00 do szkoły, której klasa znajduje się na pierwszm miejscu.

1185749_616769328368025_2036251554_n

IDĄC DO TECHNIKUM, PO ZDANIU EGZAMINÓW KOŃCOWYCH UZYSKASZ MATURĘ I TYTUŁ TECHNIKA.

JESTEŚMY NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ W TORUNIU

wlepka2
KSZTAŁCIMY
W INNOWACYJNYCH
I POSZUKIWANYCH
NA RYNKU PRACY ZAWODACH

MAMY BARDZO DOBRE WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH I ZAWODOWYCH!