Witamy

Rozpoczęliśmy rekrutację do szkoły.
Składanie wniosków do dnia 20 czerwca 2016 r.
do godz. 15:00
Rejestracja elektroniczna

torun.edu.com.pl

Więcej informacji w zakładce
"Dla gimnazjalisty"


1185749_616769328368025_2036251554_n

IDĄC DO TECHNIKUM, PO ZDANIU EGZAMINÓW KOŃCOWYCH UZYSKASZ
MATURĘ I TYTUŁ TECHNIKA.



JESTEŚMY NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ W TORUNIU

MAMY BARDZO DOBRE WYNIKI MATURALNE i ZAWODOWE!