Witamy

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
do dnia 31 stycznia 2021 r.
następuje zawieszenie zajęć stacjonarnych (zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) poza zajęciami praktycznymi w szkołach kształcących w zawodzie.

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji ZIMA 2021

harmonogram egzaminow zawodowych

materiały i przybory pomocnicze spis
 

 

  W rankingu liceów i techników
clip_image003[2] uzyskaliśmy

tarcza_20
                    
 SUKCES !

zlota19
[ więcej ]

Do pobrania: broszura o naszej szkole

 
broszura1 
wlepka2
KSZTAŁCIMY W ZAWODACH INNOWACYJNYCH
I POSZUKIWANYCH NA RYNKU PRACY

 

Najnowsze wydarzenia z życia szkoły są dostępne na profilu szkoły 
FACE2


mookiipnlidlebij