Adres strony naboru elektronicznego to: www.torun.e-omikron.pl

     W nowym roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole będzie prowadzona rekrutacja      do następujących typów szkół:

     TECHNIKUM 4-LETNIE

     Technik budownictwa
     Technik geodeta
     Technik logistyk
     Technik logistyk w służbach mundurowych NOWOŚĆ !!!
     Technik teleinformatyk

     ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-LETNIA

     Murarz-tynkarz


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014
i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2014”.
NASZE TECHNIKUM GEODEZYJNE JEST NA VI MIEJSCU W POLSCE !


IDĄC DO TECHNIKUM, PO ZDANIU EGZAMINÓW KOŃCOWYCH UZYSKASZ
MATURĘ I TYTUŁ TECHNIKA.JESTEŚMY NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ W TORUNIU.

MAMY BARDZO DOBRE WYNIKI MATURALNE!

Sprawdź na stronie http://matura.ewd.edu.pl
Porównaj z innymi szkołami w wyszukiwarce Instytutu Badań Edukacyjnych.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO NASZEJ SZKOŁY Z LAT 2006-2013
POBIERZ