„Baustelle von A bis Z – budowa od A do Z”

Tegoroczny Szkolny Dzień Budowlanych, który odbył się 24 października 2013 roku w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu połączony był z podsumowaniem projektu mobilności „Baustelle von A bis Z – budowa od A do Z”. Podczas uroczystości zaprezentowany został film przedstawiający pobyt 35 uczniów klas technicznych
i zasadniczej szkoły zawodowej na czterotygodniowej praktyce zawodowej w Niemczech. Wszyscy praktykanci otrzymali międzynarodowy dokument „Europass-Mobilność” potwierdzający ich udział w praktyce oraz zdobytą wiedzę i umiejętności. Projekt był realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego przez środki unijne.

 
Wczoraj (niedziela 7 lipca) po 10-godzinnej podróży o 18:30 dotarliśmy na miejsce. Zakwaterowanie mamy bez zastrzeżeń: chłopcy mieszkają w trzech pokojach (6 i 4-osobowych). Karmią nas dobrze i regularnie, upał jak w tropikach.
Dzisiaj zwiedzaliśmy Lipsk, ...

 

 
  

 

... a od jutra zaczynamy praktykę zawodową.
 
Oto jak efektywnie pracujemy:
  
 
kopiemy doły, uzupełniamy fugi, gruntujemy i tynkujemy, przygotowujemy podłogę pod wylewkę, przykręcamy płyty gipsowo-kartonowe, no i murujemy.
W sobotę była bardzo ładna pogoda i pojechaliśmy nad jezioro do dzielnicy Lipska Lausen (niektórzy zostali w ośrodku żeby odsypiać i niech żałują), popływaliśmy w jeziorze i na rowerze wodnym,...
  

... a potem odwiedziliśmy okolicę Red Bull Arena.
 

W niedzielę w „nagrodę” za dobre zachowanie pojechaliśmy zwiedzać Lipsk (poznawaliśmy miejsca wskazane przez nasze opiekunki).
Poza pracą na budowie, jeździmy nad jezioro, zwiedzamy niemieckie miasta: Berlin i Drezno. Byliśmy również w fabryce BMW
   
 

Pozdrawiamy
Opiekunowie i 16 praktykantów :-)

 
INFORMACJE O PROJEKCIE
Nasza szkoła podpisała już dokumenty związane z realizacją projektu „Baustelle von A bis Z – budowa od A do Z” w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt ten przewiduje udział 35 uczniów (grupa 16-osobowa uczniów klas zasadniczych i grupa 19-osobowa uczniów technikum) Zespołu Szkół Technicznych (ZST) w Toruniu. Dotyczy uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa i murarz, murarz-tynkarz. Odbędą oni 4-tygodniową praktykę (grupa uczniów z klas zasadniczych – 7.07.-3.08.2013, grupa uczniów klas technicznych – 18.08-14.09.2013) w wybranych zakładach instytucji niemieckiego partnera: firmy Vitalis. Zakres praktyki obejmie logistykę pracy firmy budowlanej oraz nowoczesne techniki i technologie prac wykończeniowych w budownictwie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Młodzież przygotuje raporty z odbytych praktyk, które dokumentować będą przebieg stażu. Uczestnicy projektu otrzymają odpowiednie certyfikaty wydane przez zakłady pracy oraz dokument Europass Mobilność.

Rekrutacja na staż w ramach programu Leonardo da Vinci przeprowadzana będzie w formie konkursu. Do grupy wyjeżdżającej w lipcu 2013 rekrutacja rozpocznie się w lutym 2013, natomiast do grupy wyjeżdżającej w sierpniu 2013 rekrutacja rozpocznie się w marcu 2013.
Rekrutacji uczniów dokona komisja w składzie:
 • Dyrektor lub Wicedyrektor, nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel przedmiotów zawodowych, pedagog szkolny
Do uczestnictwa w programie uprawnione są osoby, które:
 • są uczniami/uczennicami ZST w Toruniu,
 • uczą się w zawodzie technik budownictwa lub murarz, murarz-tynkarz,
 • ukończyły 16 lat,
 • uzyskały średnią ocen z wszystkich przedmiotów zawodowych powyżej 3,5
 • mają przynajmniej poprawną ocenę zachowania,
 • znają dobrze język niemiecki (ocena 3-5),
 • będą brać udział w spotkaniach mających na celu przygotowanie kandydatów do uczestnictwa w stażu.
Osoby, które zgłoszą swoją kandydaturę na wyjazd będą miały obowiązek uczestniczyć w szkoleniach (na terenie szkoły) mających na celu przygotowanie potencjalnych uczestników na wyjazd na staż (zajęciach z: przygotowania językowego- 30g, przygotowania kulturowego- 10g i przygotowania pedagogicznego- 10g)
Ze środków projektu „Baustelle von A bis Z” uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu otrzyma następujące świadczenia:
 • koszty podróży (podróż tam i z powrotem do miejsca odbywania stażu oraz koszty przejazdu w miejscu stażu), podróż do Niemiec i z powrotem odbędzie się busem/autokarem,
 • koszty ubezpieczenia - ubezpieczenie OC i NW,
 • koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • koszty przygotowania do wyjazdu (kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe)
 • słownik dwujęzyczny polsko-niemiecki, podręczniki, mapa Niemiec
 • strój roboczy niezbędny do odbycia praktyki oraz podstawowe narzędzia pracy: poziomnica, kielnia, miara
 • kieszonkowe.
Przez cały czas trwania stażu uczestnikom będzie towarzyszyć dwóch nauczycieli ze szkoły.
W przypadku pytań proszę o kontakt bezpośredni lub drogą mailową
Agnieszka Jankowska – koordynator projektu