Baza dydaktyczna

Sale dydaktyczne

Pracownie komputerowe

Pracownie przedmiotowe:
• pracownie elektroniczne
• pracownie geodezyjne z poligonem terenowym
• pracownie logistyczne
• pracownie teleinformatyczne

Dwie sale gimnastyczne
• boisko do siatkówki plażowej

Biblioteka z MCI
Zbiory biblioteczne to ponad 20000 woluminów.

Aula

Praktyki i wycieczki do zakładów pracy.
• Wycieczka na budowę mostu autostradowego