Cyfrowobezpieczni

Miło nam poinformować, że od marca 2017 r. Zespół Szkół Technicznych bierze udział w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa.
Działania w ramach projektu obejmują m.in. warsztaty i konkursy dla uczniów z zakresu bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni, szkolenia dla nauczycieli czy organizację Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego.
O szczegółach będziemy informować na bieżąco!
www.cyfrowobezpieczni.pl

Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie

Ogólne zasady korzystania z Internetu w ZST w Toruniu:
1. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie używają telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.
2. Uczeń może korzystać z Internetu w czasie lekcji na wyraźną prośbę nauczyciela.


Bezpieczeństwo dot. osobistych danych:
1. Nie udostępniaj przypadkowo poznanym osobom w sieci swojego numeru telefonu, nazwiska, adresu itp. Nigdy nie wiesz kto i w jakim celu będzie próbował je wykorzystać.
2. Nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich.
Można je podawać tylko w takich serwisach, w przypadku których przeglądarka wyświetla ikonę kłódki.

Bezpieczeństwo dot. poczty elektronicznej:
1. Używaj oprogramowania zabezpieczającego przed spamem dla każdego posiadanego adresu e-mail.
2. Wystrzegaj się nieoczekiwanych lub podejrzanych wiadomości e-mail, bez względu na to, kto jest nadawcą. W przypadku takich wiadomości nie należy nigdy otwierać załączników ani klikać znajdujących się w nich łączy.
3. Uważaj na wiadomości z prośbą o podanie szczegółów konta (banki i inne instytucje finansowe bardzo rzadko proszą o podanie takich szczegółów drogą elektroniczną).
4. Nie przesyłaj pocztą elektroniczną informacji dotyczących danych finansowych.
5. Nigdy nie podawaj komuś swojego hasła i postaraj się, aby to które posiadasz, było mało przewidywalne. (data urodzenia, inicjały ulubionego wokalisty itp.)

Bezpieczeństwo dotyczące przeglądania stron internetowych i pobierania programów z Internetu:
1. Należy korzystać z usług oceniających reputację stron, aby mieć pewność, że odwiedzany serwis internetowy nie stwarza żadnych zagrożeń.
2. Uważaj na strony internetowe, które wymagają instalacji oprogramowania.
3. Pamiętaj aby skanować wszystkie programy pobierane z Internetu za pomocą aktualnego oprogramowania zabezpieczającego.
4. Zawsze czytaj umowy licencyjne i jeżeli razem z daną aplikacją mają być zainstalowane inne programy, przerwij proces instalacji.
5. Używaj programów antywirusowych i antyspamowych i nie zapomnij włączyć opcji updateowania tych programów. Aktualizacja na bieżąco chroni Twój komputer przed najnowszymi wirusami, które pojawiają się codziennie.
6. Unikaj stron, które oferują niesamowite atrakcje (pieniądze, darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu) - często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia.
Więcej informacji znajduje się pod adresem http://tc.multi-c.torun.pl/cyfrowobezpieczni

Zespół Szkół Technicznych
 
Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej
„Akademia programowania C++”
w roku szkolnym 2016/2017
 
Przez cały rok szkolny  2016/2017  we wszystkich klasach pierwszych  realizowane były zajęcia z programu innowacyjnego „Akademia Programowania C++”.
Innowacja miała charakter zajęć edukacyjno – wychowawczych i była realizowana w ramach zajęć z informatyki - zakres podstawowy.
Program zawierał w swoich zapisach wszystkie cele szczegółowe – treści nauczania, obowiązującej podstawy programowej dla przedmiotu  informatyka.
Innowacyjność dotyczyła głównie form, metod i zadań dla uczniów.
Głównym celem innowacji było:  
 1. kształcenie takich umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów; dobra organizacja pracy podczas rozwiązywania problemów oraz budowa kompetencji potrzebnych do współpracy, niezbędnych dzisiaj w niemal w każdym zawodzie.
 2. myślenie komputacyjne – umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych przedmiotów metodami wywodzącymi się z informatyki; Kształcenie przez rozwiązywanie problemów, Spiralność kształcenia.
 3. kształcenie umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji oraz programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera, a także innych urządzeń cyfrowych,
 4. szukanie rozwiązania zadania na drodze kreatywnego, logicznego i abstrakcyjnego myślenia przez określenie dla niego algorytmu, po realizację rozwiązania z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych oraz związanych z nimi aplikacji
 
Zgodnie z założeniami programu uczniowie wszystkich klas pierwszych:
 1. Uczestniczyli  w zajęciach z informatyki  w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
 2. Korzystali ze środowiska CodeBlocks oraz materiałów edukacyjnych ze stron internetowych http://rnowak.c0.pl/http://www.algorytm.edu.pl/http://miroslawzelent.pl/kurs-c++/, https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_variable_types.htm.
 3. Poznali podstawowe zagadnienia z algorytmiki i programowania.
 4. Dowiedzieli się co to jest algorytm, poznali sposoby przedstawiania algorytmów, co to są zmienne i stałe oraz jak wyglądają operatory. Poznali strukturę programu w C++ oraz podstawowe instrukcje warunkowe, iteracyjne i wielokrotnego wyboru.
 5. W ramach zajęć poznali między innymi podstawy programowania doskonalące wiedzę w zakresie matematyki, fizyki i przedmiotów zawodowych, rozwijali wyobraźnię przestrzenną i kreatywność.
 6. Uczniowie wykonywali zadania matematyczne uwzględniając wszystkie sposoby zapisu algorytmu: schemat blokowy, lista kroków, kod programu w języku C++.  
Realizacja zamierzonych w innowacji celów pozwoliła nam wyposażyć uczniów w nowe umiejętności, które z pewnością będą im przydatne w dalszym procesie kształcenia.
Pod koniec roku przeprowadzona została ankieta dla uczniów na podstawie, której możemy stwierdzić, że:
 • W przeważającej większości młodzież jest za wprowadzeniem nauki programowania podczas zajęć z informatyki;
 • ciekawość uczniów ma temat programowania została zaspokojona w stopniu średnim;
 • Na pytanie czy zajęcia zaspokoiły Twoje oczekiwania uczniowie przeważnie zaznaczali  odpowiedź średnio;
Uczestnicy projektu:
W realizacji programu uczestniczyli: Teresa Piotrowska-Cichocka, uczniowie klas I;
Wsparcie
W związku z uruchomieniem programu MEN „Pilotażowe wdrożenie podstawy programowej z programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczce”, zostały uruchomione różnorodne formy wsparcia dla nauczycieli informatyki, ułatwiające samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego, które pomogły mi pogłębić zdobytą wcześniej wiedzę.
 
http://iwe.mat.umk.pl/
http://www.cku.torun.pl/todmidn/index.php/terminarz;
 
Opracowała: Teresa Piotrowska –Cichocka,