REKRUTACJA 2020


Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020 / 2021
 
UWAGA:
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej [więcej] dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego odbędzie się:
  • w dniu 22 maja 2020 r. w godzinach 12:00 - 16:00
    na Stadionie Miejskim w Toruniu ul. Bema 23 / 29
Termin II dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu
  • w dniu 16 czerwca 2020 r. w godzinach 12:00 - 14:00
    na Stadionie Miejskim w Toruniu ul. Bema 23 / 29

Punkt naboru czynny: poniedziałek - piatek 8:00 - 15:00
 w sali numer 21 (biblioteka szkolna)

- tel. 56 6227336          sekretarz-szkoly@zst.torun.pl
Czekamy na Wasze pytania


Badania lekarza medycyny pracy można wykonać w:

Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu
w Przychodni Medycyny Pracy Nr 3
ul. Szosa Bydgoska 46
w godzinach 7:00 - 14:00, tel. 56 654 25 39

IDĄC DO TECHNIKUM, PO UKOŃCZENIU SZKOŁY I  ZDANIU EGZAMINÓW ZAWODOWYCH UZYSKASZ TYTUŁ TECHNIKA
ORAZ MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ.