Dla rodzica

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu
w roku szkolnym 2019/2020
funkcja imię i nazwisko
przewodniczący Iwona Roubo
z-ca przewodniczącego Arkadiusz Rosiński
skarbnik Olimpia Podlas
sekretarz Katarzyna Humen

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu
w roku szkolnym 2019/2020
imię i nazwisko
Zbigniew Piotrowicz
Katarzyna Beyger
Renata Kaczmarek
 
Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/20 wynosi 50,00 zł

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TORUNIU

konto: Bank Ochrony Środowiska SA

65 1540 1304 2035 0000 3915 0001