Dni wolne od zajęć dydaktycznych


Informacja dotycząca ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019 / 20*
Dni wolne nie dotyczą praktyk zawodowych i ćwiczeń geodezyjnych.
dla uczniów technikum:

 2 -  3. 01. 2020 r. – dni po nowym roku
 9 - 10. 01. 2020 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 8 - 10. 06. 2020 r. – część pisemna egzaminu maturalnego
      12. 06. 2020 r. – dzień po święcie Bożego Ciała
22 - 23. 06. 2020 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
dla uczniów szkoły branżowej:
   8 - 10. 06. 2020 r. – część pisemna egzaminu maturalnego

22 - 23. 06. 2020 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


____

* na podstawie: Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz.U. 2017 poz. 1603)