Duplikaty

Wniosek o duplikat można pobrać tutaj: wniosek duplikat

OPŁATY ZA DUPLIKATY LEGITYMACJI I ŚWIADECTW SZKOLNYCH
 
SZANOWNI PAŃSTWO
 
Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:
1. duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł.
2. duplikat świadectwa 26, 00 zł.
 
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:
 
Zespół Szkół Technicznych
ul. Legionów 19/25
87-100 Toruń
Bank Millennium S.A.
30 1160 2202 0000 0000 3831 0317
 
z dopiskiem
imię i nazwisko ucznia/absolwenta
 
 
Do wydania duplikatu legitymacji szkolnej dołącza się:
1. pisemny wniosek
2. aktualne, opisane zdjęcie
3. dowód wpłaty na kwotę 9, 00 zł.
 
 
Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek (dostępny na stronie) o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
- rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),
- roku ukończenia szkoły / klasy.
- dowód wpłaty na kwotę 26, 00 zł.
 
Zgodnie z art. 26, pkt. 3* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010, Nr 97, poz. 624 z późn. zm.), w związku z załącznikiem (część II - Wydanie zaświadczenia, punkty 5 i 7) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)