Egzamin maturalny

MATURA 2020
 
TERMINY EGZAMINÓW PISEMNYCH:
 
czerwiec
2020
dzień tygodnia Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 poniedziałek JĘZYK POLSKI – PP JĘZYK POLSKI - PR
9 wtorek MATEMATYKA - PP  
10 środa JĘZYK ANGIELSKI – PP JĘZYK ANGIELSKI - PR
15 poniedziałek MATEMATYKA - PR  
16 wtorek BIOLOGIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
17 środa CHEMIA  INFORMATYKA
18 czwartek JĘZYK NIEMIECKI – PP JĘZYK NIEMIECKI - PR
19 piątek GEOGRAFIA  
24 środa FIZYKA HISTORIA

 
USTNE EGZAMINY MATURALNE - odwołane
 
UCZNIOWIE KLAS CZWARTYCH TECHNIKUM SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ WSTĘPNĄ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO NAJPÓŹNIEJ
DO PIĄTKU 27 WRZEŚNIA 2019 r. GODZ. 15:00.
ABSOLWENCI SZKOŁY SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ NAJPÓŹNIEJ
DO 7 LUTEGO 2020 r.


WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH:  11 sierpnia 2020 r.

Zdający,  który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych - ustnych i pisemnych i jednego z nich nie zdał, może złożyć do 3 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o  przystąpienie  do  sesji  poprawkowej we wrześniu 2020 r. - termin złożenia wniosku upływa  14 sierpnia 2020 r. (druk wniosku w sekretariacie szkoły)

Terminy egzaminu poprawkowego we wrześniu - 8. 09. 2020 r. godz. 14:00

Wyniki egzaminu poprawkowego – 30 września 2020 r.


Informacje i procedury egzaminacyjne można znaleźć na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku www.oke.gda.pl