Egzamin maturalny

MATURA 2020
 
TERMINY EGZAMINÓW PISEMNYCH:

4 MAJA 2020 – JĘZYK POLSKI – PP, JĘZYK POLSKI - PR
5 MAJA 2020 – MATEMATYKA - PP
6 MAJA 2020 – JĘZYK ANGIELSKI – PP, JĘZYK ANGIELSKI - PR
7 MAJA 2020 – MATEMATYKA - PR, FILOZOFIA
8 MAJA 2020 – BIOLOGIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
11 MAJA 2020 – CHEMIA, INFORMATYKA
12 MAJA 2020 – JĘZYK NIEMIECKI – PP, JĘZYK NIEMIECKI - PR
13 MAJA 2020 – GEOGRAFIA
14 MAJA 2020 – JĘZYK ROSYJSKI – PP, JĘZYK ROSYJSKI - PR
18 MAJA 2020 – FIZYKA, HISTORIA,
 
7 - 15 MAJA 2020 – USTNE EGZAMINY MATURALNE
 
UCZNIOWIE KLAS CZWARTYCH TECHNIKUM SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ WSTĘPNĄ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO NAJPÓŹNIEJ
DO PIĄTKU 27 WRZEŚNIA 2019 r. GODZ. 15:00.
ABSOLWENCI SZKOŁY SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ NAJPÓŹNIEJ
DO 7 LUTEGO 2020 r.

WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH:  3 lipca 2020 r.

Zdający,  który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych - ustnych i pisemnych i jednego z nich nie zdał, może złożyć do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o  przystąpienie  do  sesji  poprawkowej w sierpniu 2020 r. - termin złożenia wniosku upływa  10 lipca 2020 r. (druk wniosku w sekretariacie szkoły)

Terminy egzaminu poprawkowego w sierpniu - 25. 08. 2020 r.

Wyniki egzaminu poprawkowego – 11 września 2020 r.


Informacje i procedury egzaminacyjne można znaleźć na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku www.oke.gda.pl