Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE
W ZAWODZIE (podstawa programowa z 2012 r.oraz 2017)
harmonogram w roku szkolnym 2019 / 20

Sesja styczeń 2020 r.:

 

Sesja czerwiec 2020r.:

klasy 3 L
AU.22. Obsługa magazynów
klasa 4 B
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

klasa 4 G
B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

klasy 4 L
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

klasa 4 Ti
E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

 

klasa 3 G
BD.31.

klasa 3 BA, 3BB
BD.29.

klasa 3 Ti
EE.11.

 
klasa 3 DM
BD.08 .

BD.14
Złożenie deklaracji przystapienia
do egzaminu - 8 września 2020 r.
  Złożenie deklaracji przystapienia
do egzaminu - 7 lutego 2020 r.
Etap pisemny - 10 stycznia 2020 r.
                         godz. 8:00
                         godz. 10:00
                         godz. 12:00
                         godz. 14:00
Etap praktyczny (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami):

 
kwalifikacja AU.22 (technik logistyk
- 3 LA, 3LB):
9 stycznia 2020 r.

kwalifikacja B.30 (technik budownictwa
- 4 B):
16 - 18 stycznia 2020 r.

kwalifikacja B.36 (technik geodeta - 4 G):
9 stycznia 2020 r.
kwalifikacja A.32 (technik logistyk - 4 LA, 4LB, 4LC):
9 stycznia 2020 r.


kwalifikacja E.16 (technik teleinformatyk - 4 Ti):
29 stycznia - 2 lutego oraz 8 - 10 lutego 2020 r.
 
 
Etap pisemny - 23 czerwca 2020r.

                         godz. 8:00,
                         godz. 10:00
                         godz. 12:00
                         godz. 14:00
Etap praktyczny:
- 22 czerwca 2020r. "D"
 
- 24 czerwca - 9 lipca 2020r.
"w", "wk", "dk"

 
Ogłoszenie wyników: 20 marca 2020 r.   Ogłoszenie wyników: 30 sierpnia 2020r.