egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
1. TECHNIK BUDOWNICTWA
B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
                                   zdawalność w %
  technika
w Polsce
technika
w kuj.-pom.
ZST
styczeń 2015 92 92,1 98,3
styczeń 2016 92 93 100
styczeń 2017      
styczeń 2018      
 
 
B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
                                 zdawalność w %
  technika
w Polsce
technika
w kuj.-pom.
ZST
czerwiec 2015 50,63 55,8 88
czerwiec 2016 60,17 62,5 85
czerwiec 2017      
 
 
 
B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
                              zdawalność w %
  technika
w Polsce
technika
w kuj.-pom.
ZST
styczeń 2016 76 72,5 60
styczeń 2017      
 
2. TECHNIK GEODETA
B.34 – Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
                                   zdawalność w %
  technika
w Polsce
technika
w kuj.-pom.
ZST
czerwiec 2014 73,02 75,7 93
czerwiec 2015 81,58 84,8 92
czerwiec 2016 72,92 62,2 86,4
czerwiec 2017      
 
B.35 - Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
                                   zdawalność w %
  technika
w Polsce
technika
w kuj.-pom.
ZST
czerwiec 2015 76,15 67 69
czerwiec 2016 73,24 59,5 68,2
czerwiec 2017      
 
B.36 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
                                   zdawalność w %
  technika
w Polsce
technika
w kuj.-pom.
ZST
styczeń 2016 62 47,7 41
styczeń 2017      
 
3. TECHNIK LOGISTYK
A.30 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
                                   zdawalność w %
  technika
w Polsce
technika
w kuj.-pom.
ZST
czerwiec 2014 63,22 53,7 81
czerwiec 2015 45,84 40,9 78
czerwiec 2016 71,24 65,5 78,8
czerwiec 2017      
 
A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
                                   zdawalność w %
  technika
w Polsce
technika
w kuj.-pom.
ZST
czerwiec 2015 58,51 52,6 85
czerwiec 2016 73,68 62,9 100
czerwiec 2017      
 
A.32 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
                                   zdawalność w %
  technika
w Polsce
technika
w kuj.-pom.
ZST
styczeń 2016 65 52,9 72
styczeń 2017      
 
4. TECHNIK TELEINFORMATYK
E.15 – Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
                               zdawalność w %
  technika
w Polsce
technika
w kuj.-pom.
ZST
styczeń 2015 57 72,1 72
styczeń 2016 71 73,7 57
styczeń 2017      
 
E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
                                   zdawalność w %
  technika
w Polsce
technika
w kuj.-pom.
ZST
czerwiec 2015 70,57 72,4 56
czerwiec 2016 78,65 80 100
czerwiec 2017      
 
E.16 – Montaż i eksploatacja sieci rozległych
                                   zdawalność w %
  technika
w Polsce
technika
w kuj.-pom.
ZST
styczeń 2016 71 76,2 52
styczeń 2017