Erasmus+

erazmus
 

„Praktyki w Niemczech jako poszerzenie zakresu umiejętności zawodowych technika budownictwa i technika logistyka” - INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Nasza szkoła opracowała i realizuje projekt „Praktyki w Niemczech jako poszerzenie zakresu umiejętności zawodowych technika budownictwa i technika logistyka w ramach programu Erasmus+. Projekt ten przewiduje udział 32 uczniów (dwie grupy 16-osobowe) klas budowlanych i logistycznych Zespołu Szkół Technicznych (ZST) w Toruniu.

Uczniowie, którzy przeszli procedurę rekrutacyjną i zakwalifikowali się do projekcie odbędą latem 2016 roku 3-tygodniowe praktyki (w terminach 10 – 31 lipca 2016 oraz 31 lipca – 20 sierpnia 2016) w zakładach pracy wybranych przez niemieckiego partnera projektu - firmę Vitalis.

Młodzież przygotuje raporty z odbytych praktyk, które dokumentować będą przebieg stażu. Uczestnicy projektu otrzymają odpowiednie certyfikaty wydane przez zakłady pracy oraz dokument Europass Mobilność.

Ze środków projektu „Praktyki w Niemczech jako poszerzenie zakresu umiejętności zawodowych technika budownictwa i technika logistyka” uczestnicy otrzymają:

  • opłaconą podróż (tam i z powrotem do miejsca odbywania stażu oraz koszty przejazdu w miejscu stażu), 

  • zakwaterowanie i wyżywienie w należacym do firmy Vitalis internacie,

  • wycieczki połączone ze zwiedzaniem Lipska, Drezna i Berlina,

  • wykupione zostanie ubezpieczenie OC i NW,

  • strój roboczy niezbędny do odbycia praktyki przez uczniów klas budowlanych, 

  • kieszonkowe.

Przez cały czas trwania stażu uczestnikom będzie towarzyszyć dwóch nauczycieli ze szkoły.
W przypadku pytań proszę o kontakt bezpośredni lub drogą mailową
Joanna Kawecka, Anna Brudz – koordynatorki projektu

Zdjęcia ze stażu i informacje o jego przebiegu będziemy umieszczać na bieżąco na oficjalnym profilu szkoły w mediach społecznościowych.