Logistyk w służbach mundurowych

Jeśli marzyłaś/eś o pracy w wojsku, żandarmerii, służbach specjalnych, ochronie dóbr prywatnych, nasza grupa mundurowa jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie.
 

W klasie technik logistyk w służbach mundurowych  realizowany jest program nauczania przewidziany dla zawodu technik logistyk oraz innowacja pedagogiczna (szkolenie wojskowe), która trwa 2 lata nauki.

 W pierwszej i drugiej klasie wprowadzony będzie dodatkowy przedmiot o nazwie szkolenie mundurowe, który obejmuje: 
· podstawy wychowania patriotycznego 
· naukę musztry i regulaminów 
· edukację prawną 
· zajęcia z metodyki wychowania i szkolenia wojskowego 
· moduł ogólnowojskowy i taktyczno – specjalny
 

KANDYDACI DO GRUPY MUNDUROWEJ NIE MOGĄ BYĆ ZWOLNIENI Z ZAJĘĆ WF!!!

 

Każdy kandydat do przyjęcia do szkoły MUSI dostarczyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym kierunku. Bezpłatne badania są przeprowadzane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu.