O szkoleSzkoła jest nowoczesną placówką edukacyjną, której ukończenie daje tytuł zawodowy, a jednocześnie bardzo dobrze przygotowującą do matury. Zatrudnia profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zespół Szkół Technicznych leży w samym centrum miasta, dojazd do szkoły z każdego miejsca w Toruniu jest bardzo wygodny. Naukę w szkole mogą podjąć osoby posiadające pozytywne wyniki badań przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy.

Oferta dodatkowa:
 • ECDL, certyfikat informatyczny uznawany w Europie
 • Auto-Cad projektowanie
 • wizyty studyjne w zakładach pracy
 • udział w targach branżowych
 • kurs i egzamin na uprawnienia SEP, niezbędny przy zatrudnianiu w zawodach
 • elektrotechnicznych
 • realizacja projektów unijnych
 • udział w Dniu Przedsiębiorczości
 • doradztwo edukacyjne i zawodowe

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich w celu podniesienia kompetencji kluczowych i unowocześniania wyposażenia w pomoce dydaktyczne.
 

 
  
Czekają na Ciebie:
 • pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu i szerokim spektrum programów
 • Multimedialne Centrum Informacji przy bogato wyposażonej bibliotece
 • dwie sale gimnastyczne oraz boisko do siatkówki plażowej
 • aula
 • pracownie specjalistyczne: elektroniczne, geodezyjne z poligonem terenowym, logistyczne, teleinformatyczne
 • Samorząd Uczniowski
 • zajęcia pozalekcyjne: sportowe, informatyczne, muzyczne
 • praktyki i wycieczki do zakładów pracy
 • SK Caritas
 • bufet szkolny z ciepłym posiłkiem
 

W szkole wiele uwagi poświęcamy rozwojowi sportu - prowadzimy zajęcia SKS m. in. z piłki nożnej i unihokeja , a także działa Uczniowski Klub Sportowy prowadzący drużynę siatkarzy.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w następujących formach:
 • praktyk zawodowych u pracodawców
 • ćwiczeń geodezyjnych w szkole (technik geodeta)
 • zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego

Dlaczego warto uczyć się w naszym technikum?
 • zdobędziesz zawód
 • zdobędziesz tytuł technika
 • oprócz przedmiotów ogólnokształcących poszerzysz wiedzę o zagadnienia specjalistyczne
 • nabędziesz praktyczne umiejętności

Technikum nie zamyka drogi do dalszej edukacji! Jeśli masz ochotę i potrzebę poszerzania wiedzy, ukończenie technikum może to tylko ułatwić. Możesz podjąć pracę i studia.

Biblioteka

Biblioteka jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych oraz doskonaleniu warsztatu nauczycieli. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy ZST.

W skład biblioteki wchodzi magazyn, wypożyczalnia oraz czytelnia z wyodrębnionym Multimedialnym Centrum Informacji.

Uczniowie mają możliwość zamieszkania w dwóch internatach, zlokalizowanych ok. 10 - 15 min od szkoły:
 • Internat Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych na ul. Św. Józefa 24
 • Internat Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu na ul. Grunwaldzkiej 29 / 31
 
 

ZSTUczniowie klas teleinformatycznych uruchomili portal internetowy poświęcony kierunkowi technik teleinformatyk.
Dostępny pod adresem ... naciśnij na zdjęcie :)


[001442]