Kierunki kształcenia

Technikum (po szkole podstawowej)
Cykl kształcenia: 5 lat

Technik budownictwa
[czytaj więcej]

 

 

  Technik    budownictwa
(z dodatkowymi zajęciami z projektowania użytkowego)  


[czytaj więcej]

 

Przedmioty rozszerzone w trakcie nauki:

 - chemia,


Przedmioty  punktowane w trakcie rekrutacji:

  - język polski,
  - matematyka,
  - chemia,
  - język obcy

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu:
►  praca na wysokości,

►  praca na otwartym powietrzu - kontakt z alergenami roślinnymi (pyłki drzew, traw i in.)

Kod zawodu: 311204

Kwalifikacje:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

 
 
Technik geodeta
[czytaj więcej]

 

Przedmioty rozszerzone w trakcie nauki:

 - geografia;


Przedmioty  punktowane w trakcie rekrutacji:

  - język polski,
  - matematyka,
  - fizyka,
  - geografia

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu:
►  praca na wysokości,

► praca na otwartym powietrzu - kontakt z alergenami roślinnymi (pyłki drzew, traw i in.)

► praca przy monitorze ekranowym

► praca z urządzeniami optycznymi

Kod zawodu: 311104

Kwalifikacje:
BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami


 

 
 
Technik teleinformatyk
[czytaj więcej]

 

Przedmioty rozszerzone w trakcie nauki:

 - język angielski;


Przedmioty  punktowane w trakcie rekrutacji:

  - język polski,
  - matematyka,
  - fizyka,
  - język angielski

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu:
►  praca na wysokości

►  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

Kod zawodu: 351103

Kwalifikacje:
INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

 

Technik logistyk
[czytaj więcej]
 

 

Technik logistyk
oddział przygotowania wojskowego

(klasa zostanie utworzona po zatwierdzeniu przez MON)
[czytaj więcej]
(kandydatów obowiązuje
udział w próbach sprawności fizycznej )


 

Technik logistyk
- klasa mundurowa

 

(innowacja pedagogiczna )

Przedmioty rozszerzone w trakcie nauki:

 - geografia;
(technik logiostyk og.)


 - język angielski;

(technik logistyk: oddział PW
oraz klasa mundurowa)

Przedmioty  punktowane w trakcie rekrutacji:

  - język polski,
  - matematyka,
  - geografia,
  - język obcy

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu:
►  praca na wysokości do 3 m,

►  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

Kod zawodu: 333107

Kwalifikacje:
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

 

 

Szkoła branżowa I stopnia (po szkole podstawowej)
Cykl kształcenia: 3 lata

Murarz - tynkarz
[czytaj więcej]

 

  Przedmioty  punktowane w trakcie rekrutacji:

  - język polski,
  - matematyka,
  - plastyka,
  - wychowanie fizyczne

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu

►  praca na wysokości,

►  praca na otwartym powietrzu - kontakt z alergenami roślinnymi (pyłki drzew, traw i in.)

►  uczulenia (wapno, cement) - choroby oczu i skóry.

Kod zawodu: 711204

Kwalifikacja:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Dekarz
[czytaj więcej]

 

  Przedmioty  punktowane w trakcie rekrutacji:

  - język polski,
  - matematyka,
  - plastyka,
  - wychowanie fizyczne

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu

►  praca na wysokości,

►  praca na otwartym powietrzu - kontakt z alergenami roślinnymi (pyłki drzew, traw i in.)

Kod zawodu: 712101

Kwalifikacja:
BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich