Pomieszczenia do wynajęcia

Szkoła posiada wolne pomieszczenia do wynajęcia.