Praktyki zawodowe

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w szkole na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. nr 244, poz 1626 z późniejszymi zmianami) w następujących formach:
 
Praktyk zawodowych u pracodawców:

w klasie 3 technikum o specjalności:
  • technik budownictwa
  • technik geodeta
  • technik teleinformatyk
  • technik logistyk

Ćwiczeń geodezyjnych w szkole:
 
  • W pierwszej, drugiej i czwartej klasie technikum o specjalności technik geodeta.

Zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Św. Józefa 26 w Toruniu:
 
  • W pierwszej, drugiej i trzeciej (I semestr) klasie o specjalności technik budownictwa