„Praktyki zawodowe uczniów ZST drogą do podniesienia kwalifikacji zawodowych i osobistych”

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

W ramach projektu programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry ksztalcenia zawodowego" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Zespół Szkół Technicznych otrzymał dofinansowanie w wysokości 535 626,99 zł na realizację uczniowskich praktyk zawodowych w roku 2019 i 2020 w Portugalii - projekt Praktyki zawodowe uczniów ZST drogą do podniesienia kwalifikacji zawodowych i osobistych.
Pierwsze praktyki zawodowe już się odbyły w maju 2019.

Krótkie fotorelacje na szkolnym facebooku: https://www.facebook.com/pg/Zesp%C3%B3%C5%82-SZK%C3%93%C5%81-Technicznych-w-Toruniu-615320958512862/photos/?tab=album&album_id=2479081265470146&__xts__%5B0%5D=68.ARARTo8vNCQuhrLDKmCOmvxKj79gV-xawsRt2h2mzKrnMbTHgFK6al7X-Yk4WeahOHhj9AuCGtiQIQOKfVk5-Sllj3FdfCA22OfPGWlrelTOmUW6HRNxckZ-eAnHedjZCelzEI4-JEl1VNJ2LpUF1jcCnAkRQIoOetENXue9rRB6WB33lnO9YDMCfc7VGTGy6eHVpdLxxbAN9EweJD-6uMlPGdU4aNxJ2EyslZGtCRqV5O2MwCmO71YKUPALmlS_Sqk-V0IvSYWoNyFTinWNoMt-QG3K5G88qio9uXbNeTQQQiI09EO6Vmt7ctLLlp7OJWQw_uhc1BYy5fuw8JuxkL1CxGGif0muZWrXlYj5c4jfrR7ZKs2Y2nFx9ulBuOehuhc-DbAVg-iDbRSrPtCW_ajoN7xG7ajWOTkqt1cdaGjA9sbYfb2z3JSHwojugEmOkm8eTcOmXbbhy6mQnLS6&__tn__=-UC-R