Próby sprawności fizycznej

Test sprawnościowy do klasy OPW odbędzie się

w dniu 25 czerwca 2020 od godziny 8.30
na boisku szkolnym Zespołu Szkół Technicznych ul. Legionów 19/25
.

Wejście na boisko przez furtkę od ul. Bawarczyków. Nie ma możliwości wjazdu samochodem na parking szkolny.

Egzamin zostanie przeprowadzony przez nauczycieli WF z Zespołu Szkół Technicznych

Kandydaci są podzieleni na 4 grupy. Każda grupa zaczyna od półgodzinnego przygotowania i rozgrzewki. Rozgrzewkę kandydaci przygotowują we własnym zakresie.

Grupa 1 uczniowie od B-F (włącznie) stawiają się o godzinie 8.30, zaczynają test o godz. 9.00

Grupa 2 uczniowie od G-L (włącznie) stawiają się o godzinie 9.00, zaczynają test o 9.30

Grupa 3 uczniowie od Ł-R (włącznie) stawiają się o godzinie 9.30, zaczynają test o 10.00

Grupa 4 uczniowie od S-Ż (włącznie) stawiają się o godzinie 10.00, zaczynają test o 10.30

Przed przystąpieniem do egzaminu Kandydaci muszą przedstawić dokument tożsamości.

W wyznaczonych miejscach, na terenie zewnętrznym szkoły, uczniowie będą mieli wyznaczone miejsce na przebranie. Do testu kandydaci przystępują tylko i wyłącznie w stroju sportowym!

Podczas testu będzie obecna pielęgniarka szkolna

Proszę o punktualne przybycie na test i nie pozostawanie po zakończeniu.

Termin dodatkowy dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nichnie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie:

6 lipca 2020 r. godz. 9:00
boisko szkolne ZST (ul. Legionów 19/25)


Zasady przeprowadzania prób sprawności fizycznej
do klasy I

oddziału przygotowania wojskowego (OPW) na kierunku technik logistyk

 

WYTRZYMAŁOŚĆ

CHŁOPCY
– rzut piłką lekarską

DZIEWCZĘTA
– rzut piłką lekarską

SIŁA

CHŁOPCY
– podciąganie na drążku

DZIEWCZĘTA
– zwis na drążku, na ramionach ugiętych

SZYBKOŚĆ

CHŁOPCY
– Bieg wahadłowy 10*10

DZIEWCZĘTA
– Bieg wahadłowy 10*10

 

Próby sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone:
 

25 czerwca 2020 r. godz. 9:00
boisko szkolne ZST (ul. Legionów 19/25)