Projekty

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i unowocześnienia wyposażenia w pomoce dydaktyczne. Informacje szczegółowe znajdują się w zakładkach.

logo_szk