Przetargi

Zespół Szkół Technicznych w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie:
wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2”,  aplikującego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących  kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w  ramach  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  (ZIT), konkurs dedykowany JST nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-317/19. - zapytanie ofertowe - 6.4.3

Powtórzone zapytanie ofertowe z dnia 06 września 2019r. - opracowanie dokumentacji  projektowej i kosztorysowej pn. „Przebudowa i adaptacja pracowni specjalistycznych logistycznej i teleinformatycznej oraz wybudowanie, zakup i montaż wewnętrznej windy z szybem trzykondygnacyjnym w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu, ul . Legionów 19/25” - zapytanie ofertowe 06, umowa - przebudowa ZST
Zmiana terminu remontu: zmiana daty zapytania ofertowego
Remont sal lekcyjnych: oświadczenie zapytanie ofertowe remont sal
Zakup mebli szkolnych meble szkolne - zapytanie oświadczenie
Zakup dygestorium dygestorium - zapytanie oświadczenie