Technik logistyk - oddział przygotowania wojskowego

Jeśli marzyłaś/marzyłeś o pracy w służbach mundurowych: wojsku, policji, straży pożarnej, żandarmerii, służbach specjalnych, ochronie dóbr prywatnych, nasza klasa mundurowa jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie.   
Proponujemy Tobie naukę w klasie mundurowej, w której realizowany jest program nauczania przewidziany dla zawodu technik logistyk. W pierwszej i drugiej klasie wprowadzony będzie dodatkowy przedmiot o nazwie szkolenie mundurowe, prowadzony przez specjalistów z branży wojskowej, który obejmuje:

11188404_960011354043819_6202817939568667817_n

 • podstawy wychowania patriotycznego
 • naukę musztry i regulaminów
 • edukację prawną
 • zajęcia z metodyki wychowania i szkolenia wojskowego
 • moduł ogólno wojskowy i taktyczno-specjalny.
Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy mundurowej biorą udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie. Są to:
 • wycieczki do jednostek wojskowych
 • zajęcia w jednostkach służb mundurowych
 • obozy szkoleniowo-mundurowe
 • zajęcia z samoobrony
 • zajęcia z pływania i ratownictwa
 • ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych
 • paintball
 • zajęcia na symulatorze strzelania i wiele innych.
KANDYDATÓW DO TEJ KLASY OBOWIĄZUJE UDZIAŁ W PRÓBACH SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

PRAKTYKI W JEDNOSTKACH SŁUŻB MUNDUROWYCH!!!
 [005449]
Zadania zawodowe:

 • Przygotowywanie procesu logistycznego. 
 • Przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne. 
 • Sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych w co najmniej dwóch językach obcych. 
 • Prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi. 
 • Analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych. 
 • Organizowanie pracy własnej na stanowisku logistycznym zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 
 • Organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu. 
 • Organizowanie logistyki miejskiej. 
 • Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej. 
 • Zarządzanie zespołami ludzi w działalności logistycznej. 
 • Zarządzanie zapasami i ustalanie planu dostaw w działalności logistycznej. 
 • Podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych. 
 • Ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań.
   
   10930867_960014484043506_1154882137496211521_n


  Kwalifikacje zawodowe
  W zawodzie technik logistyk wyodrębniono 2 kwalifikacje:

  • Obsługa magazynów
  • Organizacja transportu