Terminarz rekrutacji

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019 / 2020
dotyczą zarówno absolwentów gimnazjów jak i szkół podstawowych:


Rekrutacja podstawowa

Logowanie się na stronie https://torun.edu.com.pl, wybór szkół i złożenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru o przyjęcie do klas pierwszych.

od 11 maja 2020 r.
(poniedziałek)
do 23 czerwca 2020  r.  (wtorek)
do godz. 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej przygotowania wojskowego (technik logistyk)
od 11 maja 2020 r.
(poniedziałek)
do 20 maja 2020  r.  (środa)
do godz. 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej przygotowania wojskowego (technik logistyk)  
Składanie świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub uwierzytelnionych kopii oraz innych wymaganych dokumentów.
do 25 czerwca 2019 r.(środa) do godz. 15:00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
11 lipca 2019 r. (czwartek) godz. 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
do 15 lipca 2019 r. (poniedziałek)
do godz. 15:00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół
16 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00
 
Rekrutacja uzupełniająca
Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia.
od 16 lipca 2019 r. (wtorek)
godz. 12:00
do 22 lipca 2019 r. (poniedziałek)
do godz. 15:00
Ogłoszenie list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół
12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek)
do godz. 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia OKE oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
do 14 sierpnia 2019 r. (środa)
do godz. 15:00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół 16 sierpnia 2019 r. (czwartek)
do godz. 12:00.