Terminarz rekrutacji

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020 / 2021

Rekrutacja podstawowa

Logowanie się na stronie https://torun.edu.com.pl, wybór szkół i złożenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru o przyjęcie do klas pierwszych.

od 11 maja 2020 r.
(poniedziałek)
do 23 czerwca 2020  r.  (wtorek)
do godz. 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej przygotowania wojskowego (technik logistyk)
od 11 maja 2020 r.
(poniedziałek)
do 20 maja 2020  r.  (środa)
do godz. 15:00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej [więcej] dla kandydatów do klasy pierwszej przygotowania wojskowego (technik logistyk)

22 maja 2020 r. w godzinach 12:00 - 16:00
Stadion Miejski w Toruniu
ul. Bema 23 / 29


Termin II dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu

16 czerwca 2020 r. godz. 12:00 - 14:00
Stadion Miejski w Toruniu
ul. Bema 23 / 29

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
10 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

Termin II
19 czerwca 2020 r. o godz. 12:00
Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  o szczegółowych wynikach egzaminu ósmioklasisty lub uwierzytelnionych kopii oraz innych wymaganych dokumentów.
od 26 czerwca 2020 r. (piątek)
do 30 czerwca 2020 r. (wtorek)
do godz. 15:00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
13 lipca 2020 r. (poniedziałek) godz. 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 13 lipca 2020 r. (poniedziałek)
do 20 lipca 2020 r. (poniedziałek)
do godz. 15:00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół
21 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00
 
Rekrutacja uzupełniająca
Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych techników, w tym do klasy pierwszej przygotowania wojskowego (technik logistyk) i branżowych szkół I stopnia.
od 22 lipca 2020 r. (środa)
do 27 lipca 2020 r. (poniedziałek)
do godz. 15:00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej [więcej] dla kandydatów do klasy pierwszej przygotowania wojskowego (technik logistyk) 28 - 29 lipca 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 7 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00
Ogłoszenie list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół
17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)
do godz. 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia OKE oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
17 sierpnia 2020 r.
do godz. 15:00
21 sierpnia 2020 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół 24 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00.