„Wirtualne laboratoria”W roku szkonym 2010 / 11 klasy technikum o specjalnosci technik logistyk biorą udział w projekcie przygotowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu i Firmę L-Systems pt.: "Wirtualne laboratoria - sukces innowacji".
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL.
Celem dla szkoły udziału w projekcie jest wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły oraz zapoznanie uczniów z działaniem systemu ERP (skrót angielskiego Enterprise Resource Planning, co znaczy Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) w pracy logistyków.
ERP - nazwa ta oznacza informatyczny system aplikacji, które integrują procesy przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach.

Więcej informacji na: link