Wyniki egzaminów

System egzaminów zewnętrznych służy dwóm głównym funkcjom:
- ocenie osiągnięć uczniów w świetle wymagań programowych
- ewaluacji wyników i efektywności nauczania w danej szkole.


EWD jest miarą postępów w nauce, jakie uczniowie zrobili w danej szkole. W obliczeniach uwzględnia się wyniki z egzaminu gimnazjalnego i wyniki z egzaminu maturalnego. Jako dodatkowe parametry przyjmuje się płeć uczniów oraz obciążenia specyficznymi trudnościami w nauce.
Wyniki przedstawia się w formir wykresów. Im szkoła położona jest wyżej i bardziej na prawo, tym wynik jest lepszy.
ewd_mat
ewd_jp