Zebrania z rodzicami


Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019 / 2020:

 
14.11.2019 r.     zebranie z rodzicami klas maturalnych,
konsultacje z rodzicami klas I-III

09.01.2020 r.

zebranie z rodzicami klas I – III (informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych)
26.03.2020 r.
zebranie z rodzicami klas maturalnych,
konsultacje z rodzicami klas I-III

28.05.2020 r.

zebranie z rodzicami klas I – III


Początek zebrań o godz. 16:00; nauczyciele dostępni są do godz. 17:00